DO 1. ROČNÍKU PŘIJÍMÁME ŽÁKY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ. VŽDY SE MUSÍ JEDNAT O DÍTĚ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (ZÁVAŽNOU FORMOU ADHD). PODROBNOSTI K ZÁPISU NALEZNETE V ZÁLOŽCE "INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU".

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz