Vzdělávání, komunikace a spolupráce

Naše škola realizuje projekt VZDĚLÁVÁNÍ, KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013983 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ – osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv , profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku), extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her , klub komunikace v cizím jazyce , projektový den ve škole , zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

adopcni-osvedceni-zoo-brno

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz