EU peníze školám

       

      Za účelem systematické podpory vzdělávání se naše škola zapojila do projektu s názvem EU PENÍZE ŠKOLÁM, který vychází z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Smyslem této finanční podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodních šetření typu TIMSS0F1 a PISA1F2) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

      Naše škola se ve svém projektu zaměřila na systematickou podporu čtenářské a informační gramotnosti žáků.

V rámci šablon I/2 a III/2 naše základní škola zpracovává digitální učební materiály pro předměty – Prvouka, Český jazyk, Dějepis, Matematika, Informatika, Zeměpis, Hudební výchova, Občanská nauka, Přírodopis, Tělesná výchova, ...
Na emailové adrese:   zvs.palackeho@bm.orgman.cz  poskytneme DUMy i ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

adopcni-osvedceni-zoo-brno

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz