Odborní pracovníci

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA - Mgr. Lucie Cendelínová

  • depistáž u žáků školy, individuální a skupinová náprava těchto poruch, asistence při vyhledávání CS dětí a přidruž. Poruch především v MŠ JMK
  • Individuální a skupinová práce s žáky a rodiči zaměřené na poskytování kariérového poradenství, informací o vzdělávací nabídce a                     poradenství pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání, poradeství v průběhu přijímacích řízení
  • depistáž a diagnostika výskytu rizikového chování, realizace intervencí, tvorba a realizace prev. programů pro zlepšení třídních vztahů, osvětové přednášky, podíl na multikulturním programu, podíl na vytvoření metodiky "Prevence a řešení..."
  • podíl na sestavení obsahu výcviku práce s otevř. agresí a výcviku kriz. int. pro pedagogy školy, zvýšení své odbornosti v rámci kurzůvedení setkání pro pedagogy školy a setkání pro pedagogy jiných ZŠ, MŠ zam. na předávání zkušeností z práce s žáky s ADHD a LMR, nácvik her na rozvoj soc. a kom. dovedností žáků
  • informování o nabídce služeb org. peč. o děti s ADHD a LMR, podíl na vytvoření inform. brožur

     tel.: 773260211, e-mail: cps.zspalackeho@seznam.cz

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA - Bc. Iva Kaňoková, DiS.

  • individuální a skupinová práce se žáky se zaměřením na  podporu žáků ve vzdělávání prostřednictvím doučování
  • sociální poradenství, informace a pomoc s vyřízením sociálních dávek
  • vedení volnočasových aktivit, multikulturní programy
  • pořádání besed se sociální tématikou pro rodiče žáků a pedagogy
  • kariérové poradenství
  • informování o nabídce služeb organizací pečující o děti s ADHD a LMP

     tel.: 773260211, e-mail: cps.zspalackeho@seznam.cz

 

LOGOPEDKA - Mgr. Lucie Němčanská

  • depistáž a evidence jedinců s vadami řeči
  • logopedická diagnostika
  • individuální a skupinová logopedická práce
  • řečová výchova
     

        tel.: 773260211, e-mail: luckanemcanska@seznam.cz

 

PSYCHOLOŽKA - Mgr. Tereza Vlčková 

  • psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
  • krizová intervence
  • profesní poradenství
  • vedení seminářů pro pedagogické pracovníky
  • tvorba a realizace preventivních programů
  • vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

       tel.: 773260211, e-mail: tereza.vlckova@centrum.cz, psychoschranka@centrum.cz

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz