Klíčové aktivity

  1. Prevence vzniku školního neúspěchu
  2. Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání prostřednictvím poskytování kariérového poradenství
  3. Prevence vzniku a vývoje rizikového chování
  4. Realizace školení zajišťovaných pracovníky CPS
  5. Realizace školení pro pracovníky Centra poradenských služeb a pedagogické pracovníky školy
  6. Informačně osvětová kampaň

adopcni-osvedceni-zoo-brno

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz