Náš tým 2010/2011


Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Slavomíra Marešová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Herzová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožka:
Mgr. Tereza Vlčková

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:

Mgr. Miroslava Hájková .................... IV.A (1.,2.,4. ročník)

Mgr. Silvie Všianská ......................... V.A (3.,4.,5. ročník)

Mgr. Eva Doležalová ......................... VI. (6. ročník)

Mgr. Aleš Šmídek ............................ VII. (7. ročník)

Mgr. Irena Váňová ........................... VIII.A (8. ročník)

PhDr. Bohumila Seidlová .................... VIII.B (8. ročník)

Mgr. Zuzana Oppitzová ...................... IX. (9. ročník)

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD:

Mgr. Jitka Vondrová .......................... I. (3.,4. ročník)

Mgr. Stanislava Špondrová .................. II. (7. ročník)

Mgr. Jana Pospíšilová ........................ III. (2.,5. ročník)

Jana Staňková ................................ IV. (4.,6. ročník)

Mgr. Ivana Kulhánková ....................... V. (7.,8.,9. ročník)

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Marie Smrčková

Ing. Richard Kolář

 

Asistenti pedagoga ve třídách pro děti s ADHD:

Bc. Lucie Kamenská .................... I. třída

Mgr. Jana Juřičková ................... II. třída

Světlana Miklová ...................... III. třída

Mgr. Hana Havránková ............... IV. třída

Mgr. Martin Pichrt ..................... V. třída

 

Vychovatelky školní družiny:

Iva Kaňoková, Dis.

Bc. Simona Kandelová

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz