Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

03.05.2019 20:21
Dětská nemocnice v Brně nabízí zajímavé vzdělávací programy. Jednoho z nich, "Dětské úrazy", jsme se zúčastnili s některými třídami prvního stupně. Absolvovali jsme besedu o vzniku a druzích různých úrazů, jejich ošetření a předcházení, ale také o stavbě těla a funkci některých orgánů. Následovala...
03.05.2019 19:38
Během školního roku se některé třídy zúčastnily dopravní výchovy, kterou pořádá Centrum AMAVET. Program je obvykle sestaven ze dvou bloků. Začíná se teoretickou přípravou, kdy se děti učí poznávat nejběžnější dopravní značky, seznamují se s pravidly křižovatek a nabyté znalosti si ověřují na...
16.04.2019 17:05
Letošní Den Země naše škola uctí v úterý 23. dubna (po Velikonocích). Téma pro tento rok zní "Oslavujeme lesy, lesíky, parky a život v nich". Vyrazíme do okolní přírody a budeme hledat různé stopy zvířat, kteří zde přebývají. Vše také řádně zdokumentujeme. Výuka bude zkrácena do...
10.04.2019 14:37
Ani letos nás nemine velikonoční tvoření. Stane se tak ve středu 17. 4. 2019. Připravujeme práci s různými materiály a děti si tak odnesou nějaké velikonoční či jarní dekorace. Výuku tento den zkracujeme do 11:40h.  
02.04.2019 19:40
V úterý 26. března se výběr žáků z II. a VIII. A zúčastnil celodenního výletu do stověžaté Prahy. Hlavním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum, do kterého jsme ve výtvarné soutěži „Šťastné stáří očima dětí“ získali poukaz pro volný vstup. Zde nás doslova uchvátila expozice v „dopravní...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz