Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

29.03.2020 20:13
  Jak na domácí učení
27.03.2020 13:22
Vážení rodiče, zápis žáků do 1. ročníku proběhne v termínu od 1. do 30. dubna 2020 pouze distanční formou, tzn. dálkovým způsobem předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do školy. K zápisu do 1. ročníku je nutné dodat tyto podklady: Žádost o přijetí dítěte k základnímu...
26.03.2020 14:22
Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci způsobené Covid 19 se ruší škola v přírodě, která se měla uskutečnit 15 – 19.6. 2020. Pokud se děti budou vracet do konce školního roku do školy, bude potřeba využít každý den k doplnění a opakování učiva. Zaplacené zálohy budou v plné výši vráceny po...
24.03.2020 20:37
Školní psycholožky poskytují i v době pandemie psychologické poradenství. Pokud Vás, Vaše děti nebo blízké trápí úzkost, strach, nejistota z věcí současných i budoucích, neváhejte využít jejich služeb. Konzultace může proběhnout přímo e-mailem, nebo telefonicky na předem domluveném...
16.03.2020 09:52
Potvrzování "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" bude v týdnu od 16. do 20. 3. možné pouze po předchozí telefonické domluvě termínu na tel. č. 607 007 576.  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3
517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky
info@zspalackeho.cz